Projecten

Noordwijk (2006-2010):
Ruimtelijke structuurvisie: bouwen in het kustlandschap, vissersdorp en bedevaartsdorp  
Stedenbouwkundige randvoorwaarden diverse bouwlocaties
Inrichting openbare ruimte diverse lokaties (plein bibliotheek, woningbouw, gasfabriekterrein)
Ruimtelijk-historische analyse terrein voormalige gasfabriek
Ruimtelijke analyse situering bollenschuren in het kustlandschap
 
Delft (2008-2010):
Openbare ruimte Poptahof-  winkelcentrum de Hoven
Herijking masterplan Poptahof
Ruimtelijk onderzoek voor wijkvisie Buitenhof
Stedenbouwkundige randvoorwaarden en bouwplanbegeleiding Ziekenhuisterrein Reinier de Graaf
Ruimtelijk onderzoek centrum Tanthof
Ruimtelijk onderzoek diverse kleinere locaties
 
Amsterdam Noord (2008 en 2017-2019):
Noordelijke IJ oever: inrichting openbare ruimte, herontwikkeling Hamerstraatgebied 
Ruimtelijke analyse oostelijke IJ Oever: de Groene Oever
Van Hasseltkanaal 
Banne Noord en Zuid 
 
Hoeksche Waard (2011):
Ruimtelijke Structuurvisie 
Ruimtelijk-historische analyse van de kern in het landschap
Stedenbouwkundige randvoorwaarden diverse locaties
Bouwplanbegeleiding diverse locaties

Inrichtingsvoorstellen openbare ruimte centrum: autoluw maken, ruimte voor voetgangers en winkelend publiek 

 

Diversen (2012-2019)
Diverse projecten, opdrachtgevers en gemeenten o.a.
Hendrik Ido Ambacht
Gemeente Amsterdam
TU Delft