Ruimtelijke Structuurvisie Noordwijk 2006-2010

 De Ruimtelijke Structuurvisie legt de kwaliteiten van het (stedelijk) landschap vast waarin Noordwijk ligt. Het is een prachtig voorbeeld van Groene Stedenbouw. Nieuwe bebouwing moet zich voegen in dit landschap. In 2006 begonnen we aan een ontdekkingstocht naar de identiteit van het gebied. In het bijzondere kustlandschap onderscheidt de Visie de volgende landschappelijke zones: 


1- de strandwallen 
2- de strandvlakten tussen de strandwallen
3- de overgang naar de monding van de Oude Rijn (De Klei)
4- de binnenduinrand: de Steilrand
5- het strand met de duinen

 

Elke zone heeft zijn eigen kenmerken. Hoogteverschillen, plantengroei, bollengrond, maar ook lichtinval en bebouwing. Zo ligt Noordwijk aan Zee in de duinen, en ligt Noordwijk Binnen op 500 meter afstand op de eerste strandwal. Beide kernen hebben een totaal eigen geschiedenis: het oorspronkelijke vissersdorp aan zee met later de luxe badplaats er pal naast, en het bedevaartsdorp. Op de foto's is dit zichtbaar.

De Rijngouwelijn zal het Groene Hart verbinden met het strand van zowel Katwijk als Noordwijk. De centrale ligging in de Randstad zet dit gebied stevig onder druk. Des te belangrijker is het dan ook dat de Structuurvisie open zones vastlegt. De verbinding Kust-Kaag is hiervan een onderdeel.

 

http://www.archined.nl/recensies/oktober/bij-nader-inzien-vissers-en-villas-in-noordwijk/