Werkwijze

Van stedenbouw tot landschap en van stedenbouw tot architectuur

 

Het Vooruitzicht maakt plannen voor de gebouwde omgeving. Van ruimtelijke analyses tot visies en ideeën tot concrete bouwplannen. Van herstructurering tot nieuwbouw. Altijd met aandacht voor de openbare ruimte. Die bepaalt immers vaak het langetermijn succes van een nieuwe invulling, en de inpassing in de omgeving. 

 

Bij het werken staat de landschappelijke ondergrond, en de geschiedenis daarvan, centraal. Cultuurhistorie en het altijd maar doorgaande veranderende karakter van de gebouwde omgeving is een fascinatie die terugkomt in elk voorstel. Elk ontwerp wordt gezien als een moment in dit proces, en biedt een doorkijk op een mogelijke toekomst. In deze opvatting is een stad werkelijk duurzaam als het onderliggende landschap richtinggevend is bij de inrichting en het gebruik.

 

Door een brede werkervaring kan het bureau aan diverse ruimtelijke opgaven werken. Het werken als klein bureau garandeert een persoonlijke benadering. Kennis van verwante disciplines als landschap en architectuur, maar ook de ontstaansgeschiedenis van de stad, is steeds een belangrijk vertrekpunt. Heel graag en vaak werk ik samen met anderen aan een mooi resultaat. 

 

Ruimtelijke opgaves zijn nooit geisoleerde ingrepen, steeds is het omringende (stads)landschap uitgangspunt en inspiratiebron. De historie van een plek is van groot belang bij deze aanpak. Doel is om samen met de opdrachtgever op deze manier te komen tot verrassende, spannende en begrijpelijke inrichtingsvoorstellen die maximaal profiteren van de mogelijkheden die een locatie biedt en de identiteit versterken. Uiteindelijk gaat het om de verhalen die een gebied kan vertellen, en die zichtbaar worden en blijven door de ruimte op een goede manier in te richten. Voor wie goed kan kijken vertelt elke plek een verhaal. De kunst is om die verhalen zichtbaar te maken. Ik ga graag met je op pad om inspirerende verhalen te zoeken! 

 

 

"Zelfs de landschappen die naar ons idee volkomen onaangetast zijn door onze cultuur, blijken daar vaak bij nadere inspectie een product van te zijn"  (Landschap en herinnering, Simon Schama 1995)